Bezpłatna infolinia: 800 20 60 80 ( W godz. 16:00 - 20:30 zapraszamy również do kontaktu pod nr 571 204 271 z możliwością pozostawienia wiadomości SMS. )
Nie udzielamy telefonicznej interpretacji wyników z innych laboratoriów!

PORADNIK

PORADNIK2021-12-31T11:53:38+00:00

PORADNIK

Zamówienie testów na ojcostwo możliwe jest również przez internet. Nasze laboratorium prowadzi sprzedaż testów na ojcostwo do samodzielnego pobrania DNA . Po otrzymaniu zestawu do badania należy pobrać materiał w postaci wymazu z wewnętrznej strony policzka od osób biorących udział w badaniu i odesłać pobrane próbki DNA w załączonej kopercie bąbelkowej. Pobrane próbki powinny zostać dostarczone do laboratorium w ciągu maksymalnie 10 dni. Cały proces nie wymaga wychodzenia z domu, odbywa się szybko i dyskretnie, a wynik badania otrzymują Państwo od 3 do 5 dni roboczych od dostarczenia pobranego materiału do naszej pracowni.

Test prywatny na ojcostwo służy zaspokojeniu własnych wątpliwości i nie stanowi dowodu sądowego. Badanie do celów sądowych musi być wykonane zgodnie z określoną procedurą. W badaniu biorą udział min. 3 osoby: domniemany ojciec, matka i dziecko. Pobranie materiału odbywa się w laboratorium w obecności biegłego sądowego lub osoby upoważnionej przez biegłego do pobrania próbki biologicznej. Biegły potwierdza tożsamość badanych osób na podstawie dokumentów tożsamości. Po przeprowadzeniu analizy otrzymują Państwo wynik badania wraz z opinią biegłego sądowego.
Standardowo w badaniu biorą udział co najmniej dwie osoby – dziecko i domniemany ojciec. Testy można przeprowadzić także przy udziale dziecka i dwóch domniemanych ojców lub przy dwójce dzieci i domniemanym ojcu. Jeżeli zlecone badanie ma być wykorzystane w sądzie, to w badaniu musi wziąć udział także matka dziecka.
Najczęściej pobieranym materiałem do badań jest wymaz z policzka (nie poddajemy badaniu śliny, tylko nabłonek, który gromadzi się na wewnętrznej stronie policzka). Materiałem do badania może być również krew żylna. Jeśli pobranie materiału w standardowy sposób jest utrudnione lub niemożliwe, można posłużyć się śladami biologicznymi (mikrośladami) takimi jak: włosy z cebulkami, obcięte paznokcie, filtr z niedopałka papierosa, guma do żucia, używana szczoteczka do zębów, podpaska, ślady krwi lub nasienia na ubraniu itp.

W naszym laboratorium analizy DNA przeprowadzane są każdego dnia. Na wynik badania oczekują Państwo maksymalnie do 5 dni roboczych. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wykonania badania w trybie CITO (w 48 godzin od dostarczenia materiału do naszego laboratorium).

Osoby, które zakupiły zestaw, do samodzielnego pobrania materiału genetycznego w domu, wraz z nim otrzymują szczegółową instrukcję postępowania.
1. Zalecamy, aby pobranie wymazu było wykonane na czczo, ewentualnie ok.2 godzin przed pobraniem nie jeść, nie pić, nie palić papierosów, nie żuć gumy itp.
2. Przed pobraniem materiału umyć dokładnie ręce, a następnie włożyć dołączone do zestawu rękawiczki.
3. W celu pobrania materiału należy wyjąć wymazówkę z probówki za koniec bez aplikatora (podczas pobierania wymazu wymazówkę należy trzymać przez cały czas wyłącznie za koniec bez aplikatora)
4. Wprowadzić wymazówkę do jamy ustnej odpowiedniej osoby (tuż przed pobraniem pacjent powinien przełknąć ślinę), przyłożyć do wewnętrznej strony policzka i zdecydowanym ruchem potrzeć zbierając materiał do badania (nabłonek, NIE ŚLINĘ). Czynność powtórzyć na drugim policzku.
5. Następnie należy umieścić wymazówkę z plastikowym opakowaniu, zamknąć i dokładnie opisać imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia badanej osoby, a następnie wysyłać do naszego laboratorium DNA.

Tak. Badanie w kierunku ustalenia ojcostwa można wykonać bez matki. Do badania wystarczy materiał DNA pobrany od domniemanego ojca i dziecka, ale jeżeli jest możliwość, to matka powinna wziąć udział w badaniu. Obecność matki zwiększa prawdopodobieństwo, szczególnie w sytuacji niejednoznacznego wyniku.

Nadrzędnym celem naszego laboratorium jest zachowanie dyskrecji podczas każdego etapu badań. Nasi klienci mogą czuć się w pełni komfortowo. Nie udzielamy informacji na temat badania, czy wyników osobom nieupoważnionym. Wyniki badań wysyłane są kurierem, pocztą lub mailem na wskazany adres, do rąk osoby zlecającej badanie. Nasze zestawy do badań nie posiadają żadnych oznaczeń, które wskazywałyby jednoznacznie na ich zawartość.

Ceny testów DNA na ojcostwo w Polsce różnią się w zależności od miejsca wykonania. Niektóre laboratoria proponują niższą cenę, ale wiąże się to z koniecznością dopłaty za wszelkie dodatkowe opcje np. za zestaw, czy za wstępną analizę. W naszym laboratorium cena za badanie jest dopasowana do potrzeb i możliwości naszych Klientów, na podstawie wieloletniego badania rynku. Staramy się, aby badania DNA były dostępne i osiągalne dla wszystkich z Państwa. Od 2004 roku wykonaliśmy setki tysięcy analiz DNA, które pozwoliły wypracować nam korzystne umowy z dostawcami sprzętu i odczynników do badań, co ma wyraz między innymi w konkurencyjnych cenach naszych testów DNA.