Bezpłatna infolinia: 800 20 60 80 ( W godz. 16:00 - 20:30 zapraszamy również do kontaktu pod nr 571 204 271 z możliwością pozostawienia wiadomości SMS. )
Nie udzielamy telefonicznej interpretacji wyników z innych laboratoriów!

POLITYKA ZWROTÓW I WYMIAN

POLITYKA ZWROTÓW I WYMIAN2017-09-08T09:55:31+00:00

POLITYKA ZWROTÓW I WYMIAN

Polityka zwrotów i wymian:

1. Pacjent ma prawo odstąpić od umowy o wykonanie danego badania nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania indywidualnego maila potwierdzającego potwierdzenie przyjęcie zamówienia, wysłanego przez Laboratorium, bez podania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy reguluje art. 27 ustawy o prawach konsumentów, przy czym w niniejszym regulaminie wskazano sytuacje, w których odstąpienie od umowy nie będzie możliwe lub będzie połączone z obowiązkiem zapłaty za usługę, która na wyraźne żądanie rozpoczęto wykonywać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku zakupu wyłącznie zestawu pobraniowego termin 14 dni do odstąpienia od umowy liczy się od dnia objęcia zestawu w posiadanie. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, który stanowi załącznik [LINK] do regulaminu. Nie ma obowiązku korzystania z formularza. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W razie zwrotu lub reklamacji zestawu pobraniowego lub odstąpiania od umowy o wykonanie badania, laboratorium w ciągu 14 dni przeleje pieniądze na wskazany przez klienta rachunek bankowy.

3. Pacjent w tym celu powinien złożyć reklamację/odstąpienie umowy na piśmie z stosownym oświadczeniem na adres: REX COMPANY Sp. z o.o., ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław, wraz z wskazaniem numeru swojego rachunku bankowego. W razie jego nie wskazania zwrot pobranej ceny zostanie dokonany przekazem pocztowym. Pouczenie o odstąpieniu umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

4. Laboratorium zobowiązuje się rozpatrzyć wszelkie składane reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Reklamacje można kierować pisemnie na adres: REX COMPANY Sp. z o.o., ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław lub adres poczty elektronicznej reklamacje@rex.pl

5. Laboratorium informuje, że istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności mediacja prowadzona przez Inspekcję Handlową lub prowadzone przez nią stałe polubowne sądy konsumenckie zgodnie z art. 3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.